Pel que respecta a les infrastructures, a més dels dos edificis amb totes les seues aules ordinàries perfectament condicionades, el centre disposa de Biblioteca, aula d’Informàtica, aula d’idiomes, laboratori de Física, Química i Biologia, taller de Tecnologia, gimnàs, aules d’audiovisuals, aules d’estudi i tres zones d’esplai  diferenciades per a cada un dels nivells educatius.