Benvolguts  pares i mares d’alumnes

La Junta Directiva de l’A.P.A. del Col·legi Francisco Llopis Latorre vos saluda i desitja per als vostres fills un profitós curs escolar. Com a pares és tasca nostra vetllar per l’educació dels nostres fills, implicant-nos activament en les seues activitats diàries. En l’actualitat el 99% de las famílies pertanyem a l’Associació, xifra que demostra la importància que donem a les necessitats dels nostres fills.
Volem comunicar-vos la nostra millor disposició per a atendre les incidències que es puguen presentar als nostres fills, i tractar de resoldre-les, si és a les nostres mans. Necessitem conèixer les  vostres inquietuds, propostes de millora i crítiques constructives. Qualsevol suggeriment el podeu transmetre als membres de la Junta Directiva o mitjançant la bústia, que es troba a la Biblioteca del Col·legi.

Atentament vos saluda,
La Junta Directiva.

 

 

COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Amparo Badía

Vice-president: Julián Cantó

Secretària: M ª Carmen Arnau

Vice-secretària: Teresa Izquierdo

Tresorera: Juani Umbert

Vice-tresorera: MªCarmen Silvestre

Vocals: Emilio Castillo, Fernando Córdoba, Dolores Cervera, Salvador González, Eugenia Bernat, Estefanía Civera, Elena Chisvert, Pilar Pla.

 

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

Representar als pares o tutors dels alumnes del nostre Col·legi.

Mediar i establir una bona via de comunicació entre els pares o tutors i el Col·legi.

Participar activament com a representants dels pares en los òrgans col·legiats del Centre, locals i provincials, com el Consell Escolar del Centre i el Consell Escolar Municipal, promovent candidats, vetllant per un correcte procés electoral i col·laborant en la realització de les eleccions.

Prestar la nostra ajuda en qualsevol comesa que siga d’interès per a els pares, el Col·legi i en la vida educativa dels alumnes.

Recolzar activitats culturals, esportives i lúdiques junt al Col·legi, per a complementar el desenvolupament personal de l’alumnat.

Concertar activitats que puguen enriquir els pares en el seu paper com a educadors, mitjançant conferències, xerrades, col·loquis...etc.

Facilitar l’adquisició de llibres a totes les famílies del centre i en especial a aquelles més necessitades.

Els diners són administrats únicament i exclusivament per  l’Asociación per a l’interès general de l’alumnat. Aquesta Associació no te patrimoni, doncs tot el diner que es recapta és reinvertit en instal·lacions, materials o activitats per a benefici dels alumnes del Col·legi.

La Junta Directiva ha prestat, presta i haurà de prestar el seu treball de forma altruista, pensant sempre en els objectius aquí redactats.

 

http://apafcollopis.blogspot.com/